Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  縣學在縣治西明洪武閒建入學額數十二名華亭縣學在縣治東元泰定二年

   本朝順治初重建康熙中修入學額數八名固原州學在州治西北明成化六年建入

  學額數十五名靜寕州學在州治東南明洪武六年本朝康熙中修入學額數十二

  隆德縣學在縣治東舊在治北明洪武二年 本朝康熙四十六年遷此入學額

  數八莊浪鄉學舊設莊浪縣學在莊浪舊治東北 本朝乾隆四十三年裁莊浪縣

  併入隆德縣添設莊浪鄉學入學額數八名又滿營學嘉慶四年添設以人數多寡定額高平

  書院在府城内 本朝乾隆三十七年柳湖書院在平涼縣儀山書院

  在華亭縣文光書院在固原州 本嘉慶二年隴干書院在靜寕州 本

  朝康熙年閒建

 ︹户口︺原額民丁共一萬八千一百十三屯丁共一萬八千九十四今滋生民丁男婦大小共二百七