Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  之自延口在縣西北一百里又東北逕延城南東入高平川 按舊志今有甜水河在紅古城西門

  外味甘可飲居人引之以種稻去紅古城二十里入清水河疑即自延水然考輿圖甜水去州遠恐

  肥水在固原州西北水經注肥水岀高平縣西北二百里牽條山西東北流與若勃溪水

  合有二源總歸一瀆東北流入肥水肥水又東北流違泉水注焉泉流所發導於若勃溪東東北流

  入肥水肥水又東北流岀峽注於高平川舊志今有徐斌水在州西北三百里其地荒遠無城堡居

  人或謂即肥水 按輿圖今州西北二百里許海喇都堡之西有水東北流堡東又有一水北流合

  焉又東北入清水河此乃肥水非徐斌水也黑水在固原州北水經注高平川逕土樓城合

  一水水有五源咸岀隴山西東水發源縣西南二十六里湫淵北流西北出長城北與次水會水岀

  縣西南四十里長城西山中北流逕魏行宫故殿東又北次水注之水出縣西南四十里山中北流

  逕行宫故殿西又北合次水水岀縣西南四十八里東北流又與次水合水岀縣西南六十里酸陽