Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  九域志鎭戎軍有定川砦慶厯二年置在軍西北二十五里金省又九域志有熙寕砦熙寕元年置

  在軍北三十五里宋史地理志熙寕砦有硝坑堡管下有狼井安遠竇信梅谷開疆凡五堡金仍曰

  𤋮寕砦元省鎭羌砦在固原州西北宋史地理志鎭羌紹聖四年賜名東至三川堡二

  十一里金廢又宋志有飛泉砦本飛井隖政和七年賜名金因之元廢又有威川砦本密多堡亦政

  和七年賜名金廢靈平砦在固原州北宋史地理志故好水砦紹聖四年賜名大觀二年

  自鎭戎軍屬懷德軍東至古高平堡十五里西至九羊砦三十二里南至𤋮寕砦二十八里北至懷

  德軍十二里金因之元廢盪羌砦在固原州北宋史地理志盪羌砦故沒煙後峽元符元年

  建築賜名東至通峽砦十八里南至石門砦三十里又通峽砦故沒煙前峽元符元年建築賜名南

  至懷德軍十八里其管下有峽口東河灣古高平惠民結溝五堡又九羊砦故九羊谷元符元年

  築賜名東至靈平砦三十里南至三川砦五十里金時三砦皆屬鎭戎州元省通遠砦