Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 引水灌溉是也自明中葉套患日亟棄在境外國家威德遠被河套内外悉隸於版圖河西一帶

 向以水利未興猶為牧場  世宗憲皇帝軫念邊儲不惜重費  特發帑金數十萬兩遣

 大臣經理剙開惠農昌潤二渠兼濬舊渠招徠耕墾増設二縣闢地三百餘里廣膏腴數萬頃

  深仁普澤利賴萬世更勝漢唐等渠矣秦家渠在靈州東亦曰秦渠古渠也黃河經州西

 由秦壩堡北分枝遶州之東復歸於河長一百二十里元史至元改元董文用為中興行省郎中始

 開秦家等渠朔方志渠長七十五里灌田九百餘頃里仁李羅大中皆其支渠通志今長一百五十

 里溉田一千三百頃渠口有閘曰秦閘渠尾有洩水閘曰黑渠閘舊用木為之康熙中易以石

 祿渠在靈州東唐書靈州有光祿渠久廢節度使李聽引渠溉塞下地千頃後賴其饒舊志在

 靈州所東本漢時導河溉田處今廢薄骨律渠在靈州南元和志在迴樂縣南六十里溉

 田一千餘頃又唐書地理志迴樂有特進渠溉田六百頃長慶四年七級渠在靈州南