Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   應理等縣地理志寕夏路領應理州與蘭州接境東阻大河西據沙山考之圖志乃唐靈武郡地其

   城未詳建立之始元初仍立州明統志元應理州洪武初廢三十二年移建寕夏中䘙於此南至平

   涼府開城縣界三百里西至莊浪䘙界七十里眴卷故城在中䘙縣東漢置屬安定郡應

   劭曰音旬箘後漢省水經注河水逕眴卷縣故城西舊志城在靈州所西南二百里鳴沙故

   城在中䘙縣東隋書地理志靈武郡統鳴沙縣後周置㑹州尋廢開皇十九年置環州及鳴沙縣

   大業三年州廢又統豐安縣開皇十年置唐書地理志云武德四年析置豐安縣貞觀四年置迴州

   以豐安隸迴州十三年州廢省豐安元和志鳴沙縣東北至靈州一百二十里本漢富平縣地在今

   縣理東二百里周保定二年於此置會州建德六年州廢立鳴沙鎭隋開皇十九年置環州以大河

   環曲爲名仍立鳴沙縣屬焉大業三年罷環州以縣屬靈武郡唐貞觀六年復置環州九年州廢以

   縣屬靈州神龍二年爲黙啜所寇因而荒廢遂移縣於廢豐安城即仐縣理西枕黃河人馬行經此