Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   夲朝裁䘙初設副將駐防與州同同城復改參將駐防為寕夏鎮東協兼轄安定韋州惠安三堡城

   周七里二分明天順中築 本朝乾隆六年重修距營六十里有牧馬廠在哈叭湖張政堡

   在寕夏縣東十五里又縣東二十里有鎮河堡又縣東二十五里有通朔堡舊屬新渠縣 本朝乾

   隆三年裁新渠縣併入寕夏縣又縣東三十里有金貴堡又有通安堡舊亦屬新渠又縣南三十里

   有魏信堡五十里有王泰堡六十里有王鋐堡七十里有任春堡又縣東南二十里有李祥堡三十

   里有河西寨堡九十里有賀忠堡又縣西南三十里有許旺堡四十里有楊和堡王銓堡又縣東北

   三十里有王澄堡通貴堡通昶堡四十里有通吉堡城俱一里有奇又西十五里有豐盈堡南九十

   里有林皋堡北二十里有謝保堡大壩堡在寕朔縣南一百二十里東至黄河五十歩城

   周二里 本朝初設守備後改都司又改千總乾隆四十二年改設把總玉泉營堡

   朔縣西南八十里東去黃河西去賀蘭山皆三十里明萬厯十五年築城周三里 本朝設遊擊守