Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/147

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   中刺警州羌渾騷動朔方節度張希崇表瓊為部署將兵討平之馮暉魏州人高祖時拜義

   成軍節度使徙鎭靈武靈武自唐明宗以來市馬糴粟給賜軍士𡻕用轉輸民不堪役而青岡土橋

   之閒氐羌摽掠商旅難行暉至推以恩信部族懷惠止息侵奪又廣屯田以省轉餉治倉庫亭館千

   餘區多岀俸錢民不加賦管内大治高祖詔書襃美後與諸族易馬朝廷疑之因移鎭出帝時復鎭

   靈武暉在靈武撫綏邊部凡十餘年恩信大著︹宋︺段思恭澤州晉城人乾德中會馮繼業

   自靈州舉宗來朝即以思恭代知州事下車矯繼業之失綏撫夷落訪求民病悉條奏免之

   遵誨𣵠州范陽人太宗初為靈州路巡檢夏人有剽略靈武進奉使鞍馬兵器者遵誨部署帳

   下欲討之夏人懼盡歸所略拜伏請罪遵誨撫慰令去自是各謹封略秋毫不敢犯侯贇

   太原人太平興國七年知靈州按視蕃落宴犒以時得邊士心部内大治在朔方凡十餘年帝念其

   久求可代者而難其人侯延廣汾州平遥人淳化初知靈州部下嚴整戎人悅服李繼遷