Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   彰獵山疑即此馬嶺山在安化縣西北七十五里接環縣界寰宇記馬嶺山俗名箭括嶺與

   青山相連互在廢馬嶺縣西一里有馬嶺坂左右帶川相傳漢之牧地也九域志安化縣有馬嶺山

   金史地理志通遠縣有馬嶺坂府志在環縣南一百三十里舊多居民有果實猿烏之屬巖洞幽邃

   莫窮所止寡婦山在安化縣北十五里寰宇記寡婦山原在安化縣界舊五代史慶州北十

   五里有寡婦山蕃部野雞族居之周廣順二年命環慶二州及府州帥折從阮討平之府志寡阜

   砦在縣北三十里即寡婦之訛太白山在安化縣北一百五十里黒水河發源於此

   邊山在安化縣北三百二十里頂平麓險川流縈繞宋范仲淹嘗置寨於上第二將

   山在安化縣東北一百二十里峯巒高聳林木茂盛其地居民富庶白於山在安化縣

   東北山海經白於山洛水出其陽元和志白於山一名女郎山在洛源縣北三十里子午山

   在合氷縣東五十里即橋山也史記封禪書上北巡朔方還祭黃帝冢橋山魏書地形志陽周縣有