Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在安化縣東北唐置屬慶州元和志懷安縣南至慶州一百六十里居近黨項蕃落開元十六年

   逃户所置故以懷安為名五代時廢寰宇記懷安廢縣在慶州東北一百六十里又廢芳池州都督

   府寄在慶州懷安縣界管小州十曰靜獯王濮林尹位長寶寕並黨項野利氏種落華池廢

   縣在合水縣東北隋置元和志華池縣西南至慶州一百五十里本漢歸德縣地隋仁壽二年

   今縣東北二里庫多汗故城置華池縣因縣西華池水為名舊唐書地理志華池縣隋大業十三年

   武德四年復置又於此置林州總管府七年罷總管府貞觀元年廢林州以華池隸慶州寰宇記

   華池縣西魏時置隸蔚州後廢至隋復置因舊名大業元年自庫多汗城移於今所九域志熙寕四

   年省華池入合水縣明統志華池廢縣在合水縣東北百二十里宋省為鎮今設巡檢司 按隋志

   既云樂蟠城西魏置蔚州後周廢於華池縣下又言西魏置蔚州後周廢兩縣相去僅二百里不應

   一時並有置蔚州以元和志寰宇記考之則隋志華池縣下之蔚州為重岀也定安廢縣