Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   鎮在縣東北七十里與陜西鄜州中部縣接界政平鎮在寕州東南六十里即故定平縣

   𬃷社鎮在寕州南三十里亦名早社九域志定安縣有交城早社二鎮大昌鎮

   州西三十里九域志定平縣有永昌一鎮金史地理志定平縣有大昌鎮府志大昌鎮在今州西四

   十里大昌原又有焦村鎮在州西三十里新莊鎮在州西五十里襄樂鎮在寕州東北六

   十里即故襄樂縣明洪武初置巡司嘉靖閒築城第二將營在安化縣東北金史地理

   志荔原堡西有第二將營在白豹城南七十五里明統志第二將營在府東北一百二十里府志城

   周圍七里紅德城營在環縣境今設守備駐此橫山砦在安化縣北宋史地理志

   地名西擦移元符元年建築賜名南至通塞堡三十里北至定邊軍三十里又綏遠砦本駱駝巷元

   符二年建築賜名東至定邊軍二十里北至神山砦五十里又寕羌砦地本萌山三岔元符元年

   築賜名東至綏遠砦六十里又威邊砦東至洛河川二十里北至鎮安城二十里金皆廢府志橫山