Page:Sibu Congkan Xubian193-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-095.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  為陜西右參議分守慶陽李自成據西安傳檄諭降復興裂其檄集衆守踰月賊薄城圍數匝發砲

  石殺賊滿濠久之勢不支拜辭其母乘城督戰城陷焚其妻妾子女母亦赴火死乃持鐵鞭出擊殺

  數賊遂自刎士民葬之西河坪立祠祀之靳聖居長垣人崇禎時為慶陽府推官時已授刑

  部主事未行賊圍城佐段復興死守城破被執罵不絶口死袁繼登南畿人崇禎末知安

  化縣涖任未浹𡻕即遭變城陷不屈死時寕州知州董琬亦城陷不屈死

 ︹本朝︺沈加顯河南人順治二年任慶陽道郡當流寇亂後城無居民郭外尚為賊據加顯招

  集遺民激勵將士擒賊首三十三人餘黨皆散流移漸次復業杜霽遠永年人順治九年知

  安化縣招徠流民八百餘户墾田七百餘頃出貲繕城堞立學校收殮遺骸政聲甚著

 ︹人物︺︹漢︺公孫賀義渠人祖父昆邪景帝時為隴西守以將軍擊呉楚有功封平曲侯著書

  十餘篇賀少為騎士從軍數有功武帝即位遷太僕元朔中以車騎將軍從大將軍青出有功封南