Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  且戰且前奇謀閒發前後誅殺及降附者以萬計到武威擊斬樹機能涼州遂平李憙

  銅鞮人景帝時除涼州刺史加揚威將軍假節領䕶羌校尉綏御華夷甚有聲績羌虜犯塞憙因其

  隙會不及啟聞輒以便宜出軍深入遂大克𫉬以功重免譴時人比之漢朝馮甘焉︹南北朝︺

  ︹魏︺韓襃穎陽人大統十二年除都督西涼州刺史羌胡之俗輕貧弱尚豪富侵漁百姓同於

  僕隸故貧者日削襃乃悉募貧人以充兵士優復其家蠲免徭賦又調富人財物以賑給之每西域

  商貨至又先儘貧者市之由是貧富漸均户口殷實︹周︺梁睿烏氏人武帝時爲涼州總管有

  ︹隋︺楊爽文帝弟封衞王爲涼州總管治甚有聲賀婁子幹代人開皇元年

  吐谷渾寇涼州了幹以行軍總管從上柱國元諧擊之功最優高祖慮邊塞未安即令子幹鎮涼州

  明年突厥寇蘭州子幹率衆至可洛峐山阻川爲營賊軍不得水數日人馬甚敝縦擊大破之

  伏慧馬邑鮮卑人高祖時遷涼州總管先是突厥屢爲寇鈔慧於是嚴警烽燧遠爲斥堠突厥