Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   德宗嗣位領昭義節度使田悦反圍邢門抱真敗悦解其圍㑹朱滔王武俊反救悦諸鎮反者相屬

   抱真獨以數州截然橫絶潰叛中離沮其姦偽為羣盜所憚興元初朱滔悉兵圍貝州抱真以數騎

   馳説王武俊合戰破滔進檢校司空段平仲武威人擢進士第為御史磊落有SKchar節徳宗時

   召對迕㫖坐廢七年元和初為諫議大夫再遷尚書左丞朝廷有得失未嘗不論奏世推其敢直

   ︹元︺噶掄北庭人居永昌為巨族久居政府聰明典重通達國體敭厯中外官至平章政事

   噶掄舊作幹欒今改高智燿河西人世事夏夏亡隱賀蘭山太宗召見將用之遽辭歸後入

   見憲宗言宜蠲徭役世祖時又言儒者有𥙷治道拜翰林學士遷西夏中興等路按察使子睿授寶

   符郎出入禁闥詳雅恭謹厯浙西淮東廉訪使所至有政績兩為南臺御史中丞務持大體有儒者

   星吉河西人少事仁宗藩邸以精敏稱累官江西行臺御史大夫獨持風裁至正中厯湖

   廣江西行省平章政事屢破賊後中流矢不食而死星吉為人公廉明決在軍中能與將士同甘苦