Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  六國春秋吕光麟嘉二年張掖督郵傅曜考覈郡縣氐池令尹興殺之投於南亭空井中秃髪烏孤

  太和三年吕纂攻段業於張掖遣利鹿孤救之纂懼燒氐池張掖榖麥而去沮渠𫎇遜永安元年

  兵襲段業比至氐池衆逾一萬進壁侯塢業軍潰秃髪傉檀宏昌五年伐𫎇遜次於氐池𫎇遜嬰城

  固守芟其禾苗至赤泉而還通鑑注氏池故城在張掖縣界西安廢郡在張掖縣東南

  十六國春秋吕光龍飛二年郭黁之叛西安太守石元良率兵赴難段業神璽二年徙治張掖遂築

  西安城以臧莫孩爲太守沮渠𫎇遜永安元年西安太守遂起兵攻張掖殺業而代之後魏廢

  祁連廢郡在張掖縣西南十六國春秋晉咸和五年張駿以侯亮爲祁連令隆和元年

  元靚改商州爲祁連郡晉書地理志永和中張祚置漢陽縣以守牧地張元靚改爲祁連郡魏書李

  寶父翻爲祁連晉昌二郡太守尋廢通鑑唐開元十六年左金吾將軍杜賓客破吐蕃於祁連城下

  即故城也胡三省注城在祁連山下故名方輿路程考畧即單于城在衞南洪水堡南三十里故址