Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   涼交界處今設把總大馬營堡在山丹縣境東至涼州府永昌縣高古城九十里西至黒

   城堡三十里明置城周一里 本朝設遊擊駐防馬營墩堡在山丹縣境北至永固城

   二十里西北至洪水堡四十里城周一里有奇本朝初設守備今改都司距營十五里石灰磘土

   營臺子有牧馬厰又獨峯口有山丹營牧馬厰黑城堡在山丹縣境西至永固城三十里明

   嘉靖中置城周五里在大草灘中 本朝初設遊擊駐防後改都司乾隆四十六年改守備尋以守

   備移駐紅城堡設把總一員駐防平川堡附近邊牆東至板橋堡四十里明初置城周三

   里有奇 本朝設守備初屬高臺縣後因置撫彝廳移屬之甘泉驛在張掖縣城内東北

   隅明置其東四十里至仁夀驛西五十里至沙井驛又西四十里至沙河驛又西四十里至撫彝廳

   舊有驛丞兼管二驛今裁又西四十里達肅州高臺驛仁夀驛在張掖縣東四十里西四

   十里至甘泉驛東三十里至東樂驛又東四十里達山丹縣山丹驛明時置 本朝置驛於此