Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   茂陵人竇融為屬國都尉時苞為張掖都尉及融行河西五部大將軍事更以苞為張掖太守光武

   討隗囂與融等共進軍以功封襃義侯鄧訓新野人元和三年盧水胡反畔以訓為謁者乘

   傳到武威拜張掖太守李恂臨涇人肅宗時遷張掖太守有威重名時大將軍竇憲將兵屯

   武威遠近州郡皆修禮遺恂奉公不阿為憲所奏免第五訪長陵人為張掖太守𡻕饑粟石

   數千訪開倉賑給以救其敝吏懼譴爭欲上言訪曰若上須報是棄民也太守樂以一身救百姓遂

   出榖賦人順帝璽書嘉之由是一郡得全𡻕餘官民並豐界無姦盜︹三國魏︺崔遊

   人魏末出為氐池長甚有惠政︹隋︺楊恭仁觀王雄子仁夀中為甘州刺史臨事不苛細邊

   人安之文帝謂雄曰匪特朕得人乃卿善教子矣裴矩聞喜人高祖時為吏部侍郎大業𥘉

   西域諸胡多至張掖交市帝令矩掌其事因訪其國俗山川險易撰西域圖記三卷後以綏懷之畧

   進位銀青光祿大夫陰世師武威人大業初拜張掖太守先是吐谷渾及黨項羌屢為侵掠