Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   書地理志姑臧縣南山谷水所出北至武威入海行七百九十里魏書地形志武威郡寰城縣有武

   始澤水經注都野澤上承姑臧武始澤澤水二源東北流為一水逕姑臧縣故城西東北流又東北

   逕馬城東謂之馬城河又東北與橫水合水出姑臧城下側城北流注馬城河又東北清澗水入焉

   又與長泉水合又東北逕宣威縣故城南又東北逕平澤晏然二亭東又東北逕武威縣故城東屆

   此水流兩分一水北入休屠澤一水又東逕一百五十里入豬野舊志三岔河在涼州衞東北三十

   里上源曰金塔寺山口澗源出天梯山北流至南把截堡西分為二流一支北流逕衞城西又屈逕

   城北而東流至三岔堡一支東北流逕南把截堡北又東逕衞城東至三岔堡與西一支合又合雜

   木山口澗是謂三岔河至鎮番衛南分為二小河經衞之西南溉田又東北經衞東三十里又北瀦

   為白海 按今三岔河㑹諸山澗之水而成行都司志所謂蹇占山口土彌干山口金塔寺山口雜

   木山口黄羊川山口雪消冰釋渠壩分流至三岔河合為一皆古之谷水也舊志以金塔寺山口澗