Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   百八十里疑誤指松陜水所瀦之澤也乾柴溝在平番縣東莊浪彚紀松山堡有乾柴窊

   秃墩子二溝微有泉從南往北交流沿河引水灌田一千畞柏林溝在平番縣北岔口堡

   東二十五里又寬腦溝在堡西二十里水嶺溝在堡南十五里黃草溝乾沙溝皆在堡東北二十五

   大鹽溝在平番縣東南沙井堡西三十里柴家臺居民煮鹽於此永昌渠

   威縣西南五十里引土彌干川分六壩溉田一千四百餘頃又金塔寺渠在縣南五十里分十五壩

   延六十餘里溉田八百餘頃雜木口渠在縣南七十里分十五壩延七十里溉田一千五百餘頃黃

   羊川渠在縣東五十里分七壩溉田四百八十餘頃 按縣志縣南五十里有雜木渠分六壩又有

   大七渠與永昌金塔等共為六渠溉田一萬一千五百一十八頃四壩渠在鎮番縣東十

   里又縣東八里有三壩渠又東十二里有五壩渠又東三里有新河為下四壩渠南十里有小二壩

   渠又南十五里有更名壩渠西二十里有大二壩渠三十里有頭壩渠五十里有黒山壩渠一百一