Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   以張既為刺史由且次至武威遂進軍顯美擊胡大破之上疏請治左城築障塞置烽堠邸閣以備

   胡晉永寕初張𮜿為凉州刺史是為前涼十六國春秋光熙元年軌大城姑臧其城本匈奴所築南

   北七里東西三里地有龍形故名臥龍城太寕初張茂復大城姑臧苻堅建元十二年遣苟萇等伐

   涼張天錫出降堅以梁熙為涼州刺史鎮姑臧二十一年吕光平龜兹還至安彌武威太守彭濟執

   熙降光光入據姑臧是為後涼姚興宏始五年吕隆以秃髪沮渠二寇交逼表請内徙興乃遣齊難

   迎隆以王尚為涼州刺史秃髪傉檀宏昌五年姚興使傉檀代王尚為涼州刺史傉檀遂自樂都遷

   都姑臧是為南涼嘉平三年南還樂都魏安人焦諶保據南城推焦朗為涼州刺史沮渠蒙遜永安

   十二年攻拔姑臧元始五年遷都姑臧起城門諸觀是為北涼後魏太延五年親征涼州沮渠茂虔

   出降初為鎮太和中復置涼州水經注姑臧城武威郡及涼州治也本匈奴所築張氏増築四城相

   去各千步併舊城為五街衢相通二十二門隋大業十三年為李𮜿所據唐武德二年平之復置涼