Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  涇州廢縣在州北五里州志舊有土城元末院判張庸築周三里有奇洪武三年徙治涇南之皇甫

  家店即今治也崇信故城今崇信縣治寰宇記崇信縣新置在鳳翔府西北二百二十五

  里本唐神策軍之地後改爲崇信軍建隆四年崇信暨赤城東西兩鎮及永信鎭等四處合爲崇

  信縣九域志在渭州東南八十五里陰密故城在靈臺縣西五十里詩大雅密人不恭敢

  拒大邦國語周共王游於涇上密康公從有三女奔之康公弗獻一年王滅密左傳昭公十五年王

  曰密須之鼔與其大輅文所以大蒐也杜預注密須姞姓國在陰密縣史記秦昭王免武安君爲士

  伍遷之陰密漢書地理志安定郡領隂密縣詩密人國後漢縣廢魏復置晉書胡奮傳父遵魏封陰

  宻侯又地理志赫連勃勃以雍州刺史鎮陰密魏書地形志平涼郡領陰密縣後周廢蕭徳言括地

  志城在安定縣東鶉觚縣西其東接縣故城即古密國元和志城在靈臺縣理西明統志城在靈臺

  縣西五十里朝那故城在靈臺縣西北九十里魏書地形志安定郡領朝那縣隋初因