Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   帥懸首軍門自是道路夷清威恩並行遷武威太守後坐事免步歸鄉里與諸生織席自給年九十

   王符臨涇人少好學有志操與馬融竇章張衞崔瑗等友善耿介不同於俗隱居著書三

   十餘篇以譏當時得失不欲章顯其名曰潛夫論︹晉︺胡奮臨涇人性開朗有籌略少好武

   事宣帝伐遼東以白衣侍從甚見接待以功累遷征南將軍假節都督荆州諸軍事𡚒家世將門晚

   乃好學所在有聲績居邊特著威惠遷左僕射加鎭軍大將軍卒諡曰壯𡚒兄弟六人兄廣弟烈並

   知名烈為將伐蜀鍾㑹之反也烈與諸將皆𬒳烈子世元時年十八為士卒先攻殺㑹名馳遠近

   烈為秦州刺史及涼州叛烈屯於萬斛堆為寇所圍無援遇害︹南北朝︺︹魏︺胡叟

   人少聰慧年十三辨疑釋理鮮有屈焉學不師受披讀羣籍再閲目皆成誦善屬文入魏賜爵始復

   男家於密雲不事産業常苦饑貧然不以為恥尚書李敷常遺以財都無所取少孤每言及父母則

   淚下密雲左右皆祇仰其德胡方回臨涇人涉獵史籍詞采可觀為北鎭司馬為鎭修表