Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   後亦廢宋時謂之青唐城吐蕃傳有唃厮囉者明道初徙居青唐景祐中以為保順軍節度留後熙

   寕十年改西平節度使元符二年王瞻取邈川軍至青唐隴拶出降以為鄯州瞻尋棄青唐歸崇寕

   三年王厚復湟鄯地理志是年改為西寕州後屬西夏夏國傳河外之州有西寕樂廓元史太祖二

   十二年伐西夏州破西寕地理志唐鄯州沒吐蕃號青唐城宋改西寕州元初為章吉駙馬分地至

   元二十三年立西寕州等處拘𣙜課程所二十四年封章吉為寕濮郡王以鎮其地明統志西寕廢

   州在衞城西南行都司志自衞城西至南迤東約八里餘乃西寕州古城安夷故城西

   寕縣東七十里漢置屬金城郡後漢建初元年夷卑湳種羌殺安夷長宗延以吳棠領護羌校尉

   居安夷二年移居臨羌晉屬西平郡後廢秃髮烏孤太初三年以其弟利鹿孤鎭安夷後魏廢水經

   注湟水東逕安夷縣故城北城有東西二門去西平亭東七十里闞駰曰四十里白土故

   城在西寕縣東南後漢置屬金城郡魏正始九年叛羌遮塞屯河關白土故城據河拒官軍刺史