Page:Sibu Congkan Xubian195-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-097.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   陳 煥聲大通人七世同居一鄉稱乾隆三十九年 旌唐洪倫西

  人年一百七嵗五世同嘉慶十五年 旌

 ︹列女︺︹明︺陳良策母孫氏甘州人居西寕能以大義敎其子崇禎末流寇入西寕氏

  投井李舒妻張氏西寕人崇禎末流寇入室氏恐受汚投繯自盡長子永福妻張

  氏次子永祿妻張氏均夫亡守節撫孤成立

 ︹本朝︺郭榮祖妻鄒氏西寕人夫亡守節撫孤成立同邑烈女賈洪基女許字周琦未

  嫁而琦死欲奔喪父母不許水漿不入口者七日乘閒自縊死均順治年閒 旌李芝玉

  妻何氏西寕人夫亡守節同邑賈多凝妻嚴氏郝麟妻張氏馬雲妻馬氏張天德妻李氏媳

  張氏晁雲秀妻李氏均夫亡守節賈涵珍妻崔氏西寕人夫亡絶食求死殯夫之

  夜投井自盡張進東妻程氏西寕人夫亡守節乾隆二年 旌又同縣節婦馬有