Page:Sibu Congkan Xubian196-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-098.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  一百九十里東南至畧陽縣界五十里西南至成縣界九十里東北至清水縣界八十里西北至本

  州界八十里漢置河池縣屬武都郡後漢晉因之永嘉後沒於氏羌後魏改置廣化縣兼置廣化郡

  隋開皇初郡廢仁夀初復改曰河池縣屬河池郡唐屬鳳州宋開寶五年移治固鎮仍屬鳳州元初

  於縣置南鳳州至元元年改曰徽州七年以州治河池縣省入屬鞏昌路明洪武十年改為縣後復

  升為州屬鞏昌府 本朝雍正七午改州為縣屬秦州兩當縣在州東南二百七十里東

  西距六十里南北距二百里東至陜西漢中府鳳縣界三十里西至徽縣界三十里南至漢中府沔

  縣界一百二十里北至本州界八十里東南至鳳縣界四十里西南至徽縣界五十里東北至陜西

  鳳翔府隴州界二百二十里西北至徽縣界三十里漢武都郡故道縣地後魏析置兩當縣又置兩

  當郡隋開皇初郡廢縣屬鳳州大業初屬河池郡唐武德初屬鳳州宋至道元年移治唐鄉鎮仍屬

  鳳州元初屬南鳳州至元七年屬徽州明洪武十年省入徽縣後復置仍屬徽州 本朝雍正七年