Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   城北一百五十里乾隆元年設縣丞駐防並設把總又有平朔城在城北二百二十里二城皆周一

   里相傳皆元時守禦屬威遠衞古連城在高臺縣鎭夷城北一百八十里高臺站

   今高臺縣治行都司志本漢樂涫縣地明洪武五年馮勝定河西置高臺站因西有臺子寺為名正

   統中張掖人劉寬建言於鎭城西一百六十里設景泰七年始設高臺千户所於此舊志高臺在

   所西二十里有古臺基相傳李暠所築後人建寺其上鎭夷所在高臺縣西北一百二十

   里舊志明洪武二十九年都指揮馬溥於黒河之北築堡為哨馬營三十年設鎭夷千户所三十三

   年廢永樂初復置後為黒河衝決天順八年徙治東南築城周四里東至高臺所界六十里西至來

   州衞界四十里南至肅州衞界五十里北至邊界五里 本朝雍正二年裁所并入高臺縣今為鎭

   遮虜障在州北元和志在酒泉縣北二百四十里李陵與單于戰處隋鎭將楊元於其

   地得銅弩牙箭鏃寰宇記酒泉有故長城在縣北漢書謂之遮虜障舊志故長城在衞北四百里東