Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   建元二十一年呂光自西域還晉昌太守李純以郡迎降段業神璽二年晉昌太守王德以郡降

   李暠庚子元年晉昌太守唐瑶移檄六郡推暠爲沙州刺史沮渠蒙遜元始十年晉昌太守唐契叛

   周書魏大統十二年瓜州民張保叛晉昌人吕興等害郡守郭肆以郡應保隋書地理志敦煌郡統

   常樂縣後魏置常樂郡後周併涼興大至冥安淵泉合爲涼興縣開皇初郡廢縣改爲常樂元和志

   𤓰州晉惠帝置晉昌郡周武帝改爲永興郡開皇三年罷郡縣屬瓜州唐武德五年别於晉昌置瓜

   州大厯十一年陷於西蕃州境東西三百九十三里南北六百八十四里東南至肅州四百八十里

   西至沙州三百里晉昌縣郭下本漢冥安縣因縣界冥水爲名開皇四年改爲常樂縣武德七年

   改爲晉昌縣唐書大中五年張義潮以瓜州來歸宋史夏國傳景祐二年元昊取瓜州元史地理志

   𤓰州宋初陷西夏夏亡州廢至元十四年復立隸沙州路二十八年徙居民於肅州但名存而已明

   統志瓜州城在肅州西五百二十六里淵泉故城在州東舊柳溝衞東漢置屬敦煌郡