Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   尋又改為義州莊帝又改為瓜州大業三年又罷州為敦煌郡隋末陷賊武德二年復置瓜州五年

   改為沙州建中二年陷於西蕃東至𤓰州三百里北至伊州七百里敦煌縣郭下本漢舊縣周武帝

   改為鳴沙縣大業二年復為敦煌唐書吐蕃傳憲宗時沙州刺史周鼎為唐固守贊普徙帳南山使

   尚綺心攻之鼎請救囘鶻踰年不至議焚城郭東奔兵馬使閻朝殺鼎自領州事城守者八年又二

   嵗糧械皆竭於是出降大中五年沙州首領張義潮奉瓜沙伊肅甘等十一州地圖以獻詔號歸義

   軍節度使八年義潮入朝十三年以長史曹義金領州務後中原多故諸城多沒五代史唐莊宗時

   沙州留後曹義金遣使附囘鶻以來拜為歸義軍節度使晉天福七年沙州曹元忠遣使來周世宗

   時又以元忠為歸義軍節度使宋史太平興國五年曹元忠卒子延祿來貢咸平五年為從子宗夀

   所害大中祥符末授宗夀子賢順本軍節度元史地理志沙州宋景祐初陷西夏元太祖二十二年

   破其城以隸八都大王至元十四年復立州十七年升為路去肅州千五百里舊志明洪武二十四