Page:Sibu Congkan Xubian197-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-099.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  泉其閒多沙磧閒有水草通北套阿濟山巴里坤哈密要路布隆吉爾驛在州東一

  百六十里柳溝衞城内東至柳溝堡七十里又東至靖逆營一百里安西驛西南至瓜州口

  驛六十里東至小灣驛七十里赤金硤站在玉門縣西二十里其東四十里至赤金湖又

  東七十里至回回墓又東九十里至嘉峪關又自赤金硤西一百里至靖逆營又西七十里至柳溝

  衞皆設馬站

 ︹津梁︺布隆吉爾橋在州東柳溝廢衛東北布隆吉爾河岸又黒水橋在衞西南九十里

  天生橋在衞南九十里

 ︹祠廟︺龍王廟在州北五里得勝墩 本朝乾隆二十二年 大兵討準噶爾師出其地甘泉

  湧岀數十處士馬得濟奉   敕建廟封助順昭靈龍神   欽賜神功顯濟扁額春

  秋致