Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  宋仍曰杭州餘杭郡淳化五年改寕海軍節度屬

   兩浙路大觀元年升為帥府領兩浙西路兵馬鈐

   轄建炎三年為行在所升臨安府為浙西路治元

   至元十三年立兩浙都督府十五年改杭州路

   世祖紀至元二十二年改元帥招討司為上中下三萬户府杭為中萬戸府明初改杭

   州府鄭曉吾學編周王橚洪武三年封吳國錢塘七年置杭州䕶衞後以財賦重地不可封改

  為浙江布政使司治

  本朝因之為浙江省治領州一縣八

  錢塘縣附郭在府治西偏東西距四十五里南北距一百四十里東至清泰望江二門與仁

   和縣分界西至餘杭縣界四十五里南至富陽縣界七十里北至湖州府德清縣界七十里東南至