Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  正中修乾隆三十一年重修餘杭縣城周三里有奇門四南臨苕溪明嘉靖中築 本

  雍正六年修乾隆三十一年重修臨安縣城周五里門四有濠唐末呉越依太廟山築

  號衣錦城後圯明嘉靖中設土垣於潛縣城周五里門三元末築有濠新城縣

  城周三里門四明嘉靖中築有濠 本朝雍正五年昌化縣城周七里門三有濠元

  末築明隆慶中立東西二關 本朝康熙三十六年

 ︹學校︺杭州府學在府治東宋紹興中建 本朝屢修入學額數二十五名商籍二十名

  錢塘縣學在縣治東北明洪武三年建 本朝順治十三年修康熙雍正年間屢修入學

  額數二十五名商籍十五名仁和縣學在縣治北明天順三年改建 本朝順治康熙

  雍正年間屢修入學額數二十五名商籍十五名 按他省商籍俱於乾隆四十三年裁併惟杭郡

  以人材較多𫎇 恩特許入學如舊海寕州學在州治東南宋紹興中建 本朝康