Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  悉松木真墨所出咸淳志高一百四十丈周圍三十餘里晉許游所居山下溪灘號許游灘

  頃山在昌化縣西北六十里高一千六百丈綿亘六十里嶺有龍潭廣數百畝有魚金銀色左

  有樂利峯壁立孤峭其連屬者曰大鵠山𫝑凌霄漢上有龍池濶三百畝與千頃山皆接安嶽寕國

  縣界又西北二十里有龍池山曲徑盤旋巔有龍塘頗奇勝唐山在昌化縣治北延袤五里

  許為縣治之障又武隆山在縣治西北里許唐置武隆唐山二縣取此二山為名又青山在縣治前

  雙溪南岸延袤四里其狀如屏亦名南屏山亦名官山風篁嶺在錢塘縣西南高峯前嶺

  最高峻修篁怪石風韻蕭爽因名龍井在其下秦觀記曰舊名龍浤葛洪煉丹於此其地産茶最勝

  為 本朝  高宗純皇帝御製龍井八詠之乾隆二十七年三十年四十五年四十九年俱

  御製詩 慈 雲嶺在錢塘縣清波門外方家峪本朝乾隆四十五年  高

  宗純皇帝臨幸有 御製慈雲嶺詩一首葛嶺在錢塘縣西北十二里西湖北相傳葛洪