Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  偶卓錫於此有石𥓂谺不合如礪忽然出泉色紺而冽澄若重淵人以為龍隨錫至故名一名無門

  洞 本朝乾隆二十二年二十七年三十年四十五年  高宗宸輿經過俱有  御製詩

  並黄龍石佛詩呼猿洞在錢塘縣靈隱山下廣丈許高二尺宋僧智一善嘯嘗養猿於山間

  臨澗長嘯衆猿畢至好事者每來施食又鄭顛仙廬亦在洞口泓在錢塘縣天竺山理

  公巖北有石洞世傳徹浙江下通蕭山有採石乳者入洞聞波浪聲洞為  高宗純皇帝御製

  龍井八詠之一乾隆二十七年三十年四十五年四十九年  高宗宸輿經過俱有  御

  烟霞洞在錢塘縣西十六里洞中舊有石刻羅漢六呉越王别刻十二共成十八旁有

  佛手巖奇石玲瓏下垂其尤異者有石笋五支如手節下指故名金星洞在仁和縣鳯凰

  山介亭下洞生金星草因名宋蘇軾有銘玉仙洞在臨安縣南四十里洞深二十餘丈峻壁

  擁石高十丈餘左青右黄有玉芝寶座及仙人跡二柱屹立色甚潔白漁泉洞在新城縣