Page:Sibu Congkan Xubian198-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-100.djvu/167

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 下注深潭潭底有石如羊頭故名明星瀆在餘杭縣東一里外接南湖之西函宋時投龍

 簡於大滌洞必先祭此湖山砩在富陽縣南善政里廣二里許溉田二千餘頃水利甚渥

 湧金池在府城湧金門内相傳呉越將曹杲引西湖水注此獅子池在餘杭縣東南

 五里獅子山西水色瑩潔蠶月邑人取以澡絲虎跑泉在錢塘縣大慈山虎跑禪寺唐元和

 中釋性空居此苦無水忽神告曰明日當有水是夜二虎跑地泉湧出故名 本朝康熙三十八年

   聖祖南巡有  御製七言詩一首乾隆十六年二十二年二十七年三十年四十五年

 四十九年  高宗六次巡幸俱有 御製題虎跑泉及虎跑泉用蘇韻諸詩 參 寥

 泉在錢塘縣西湖智果寺宋僧道潛號參寥子能詩蘇軾在黄州夢與賦詩有寒食清明都過了

 石泉槐火一時新之句後七年守杭州參寥居智果院軾於寒食之明日訪之汲泉鑽火烹黄蘖茶

 忽悟所夢作應夢記 本朝乾隆四十五年四十九年  高宗純皇帝宸輿經過俱有