Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 圻亦有才名國變後遁入武當不知所終培於 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節周宗

 彝字五重海寕人崇禎舉人城陷殉節死妻卜氏與二妾朱氏柴氏從死弟啟琦巷戰力竭被殺

 同邑余元良字仲駿崇禎進士與兄元禮俱殉難死並於 本朝乾隆四十一年  賜入祠

 祝淵字開美海寕人崇禎舉人㑹試入都適都御史劉宗周削籍淵未識宗周抗疏爭之帝下

 禮官議逮下詔獄尋𬒳釋都城陷呉麟徴殉難淵親爲含殮扶柩而還遂師事宗周嘗有過閉門長

 跪流涕自撾杭州失守淵方葬母事畢投繯而卒又千戸蔣心赤劉璿璣蕭文璽俱海寕人生員諸

 復方天眷俱仁和人並於 本朝乾隆四十一年  賜入祠又有  賜諡節愍之左長史

 鄭安民給事中陳士京  賜入祠之主簿陸介祚經厯鄭元俊俱係浙江人因未詳其縣籍今

 姑附杭州府之下朱朝瑛字美之海寕人崇禎進士除旌德知縣歸專事窮經初漳浦黄

 道周精易象天文之學以授時令分配三百八十四爻驗古今治亂詞㫖深奥朝瑛受業其門獨能