Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  塘縣西湖蘇隄上宋蘇軾建曰映波鎖瀾望山壓隄東浦跨虹凡六又裏湖亦有六橋明正徳中知

  府楊孟瑛建曰環璧流金卧龍隱秀景行濬源玉帶橋在錢塘縣金沙港 本朝雍正九年

  督臣李衞通裏湖六橋路築隄三十六丈中建石橋覆亭於上又有西泠橋俱見 本朝乾隆十六

  年  高宗純皇帝南廵題董邦達西湖畫冊  御製詩斷橋在錢塘縣孤山側本

  名寳祐橋唐時呼為斷橋張祐詩斷橋荒蘇合一稱段家橋又涵碧橋在西湖宋建陳堯叟為記處

  士橋在孤山林和靖故居前 本朝乾隆十六年  高宗南巡有  御製出錢塘門由段

  橋至聖因寺即景近體二律詩諸橋在錢塘西南二十餘里富陽諸山之水由此入江為濱江

  要路又有徐村橋通富陽驛道 本朝雍正五年改木橋為石拱辰橋在仁和縣北新關外

  西湖苕溪諸水匯流於此明末建後圯 本朝雍正四年重建乾隆四十年修並近橋一帶塘路均

  加修桂芳橋在仁和縣東北六十里永和鄉明統志舊名茅橋宋時里人徐宣與弟寅