Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   塘縣方家峪明宏治八年建祠祀應鑣及其子琦崧女元娘額曰忠節陳文龍墓

   塘縣西智果寺旁文龍於德祐末北兵入閩不屈生縳至杭病卒葬之次日即生竹竹俱有刺人不

   能登衆謂忠義所感︹元︺葉李墓在富陽縣東北謝墓碑灣張雨墓在錢塘縣靈石

   山玉鈎橋雨字伯雨錢塘黄冠工書善詩歌文益奇古嘗修茅山志因號句曲外史丁鶴年

   墓在錢塘縣清波門外陳斗龍墓在昌化縣西四十里義干山貢師泰墓

   在海寕州黄岡湖塘里︹明︺鄒濟墓在餘杭縣南鳳山子幹袝于謙墓在錢塘縣

   西十二里三臺山麓明成化二年建祠曰旌功每秋月杭人蠲潔於祠中祈夢最驗王琦墓

   在錢塘縣仙芝嶺祝萃墓在海寕州東妙果山胡世安墓在錢塘縣五雲山岡

   邵鋭墓在仁和縣東北超山邵經邦在錢塘縣玉泉山左許相卿墓

   在海寕州妙果山方廉墓在新城縣西天柱山下徐石麒墓在海寕州妙果