Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   無封禪書之句仁宗賜諡和靖先生逋善行書喜為詩多奇句不娶無子教兄子宥成進士宥子大

   年介潔自喜英宗時為侍御史盧縝字叔微杭州人幼穎悟及長曉五經大義端拱初游京師

   徐鉉奇之延譽於朝登進士第調束鹿主簿未赴官卒嘗著五帝皇極志孺子問翼聖書數十篇

   錢惟演字希聖呉越王俶之子博學能文辭真宗時獻咸平聖政錄命直祕閣知制誥祥符

   中為翰林學士與楊億劉筠齊名家儲文籍侔於秘府在館閣與修册府元龜著典懿等集及金波

   遺事錄諸書從弟易字希白以才藻知名舉賢良方正科累遷翰林學士有金閨瀛洲西垣制集百

   五十卷青雲總錄青雲新錄南部新書洞徹志百三十卷易子彥遠明逸相繼皆以賢良方正登科

   彥遠字子高為右司諌知諭院數有建明郎簡字叔廉臨安人進士及第知寕國縣累調隨州

   推官及引對真宗曰簡厯官無過而無一人薦達是必恬於進者特改袐書省著作佐郎厯官刑部

   侍郎簡性和易喜賓客即錢塘城北治園廬自號武林居士嘗從學朱頔沈天鈞二人沒訪其子孫