Page:Sibu Congkan Xubian199-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-101.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  進士授刑部主事劉槪妖言獄起萃論救之改工部從侍郎徐貫治水蘇松以功進員外郎㝷告歸

  即家授徒布衣蔬食泊然無求於世正德時厯廣東左布政乞歸日事著述以終老何訥

  人父喪廬墓蛇虎不為害成化中旌表陳璋仁和人以𡻕貢生入國學父卒廬墓妻錢氏值

  姑患疽以口吮之而愈宏治中並被旌胡世安字永清仁和人宏治進士累官南京刑部

  主事上書極言時政闕失再遷郎中與李承勛魏拔余祐稱南都四君子厯太平寳慶知府遷江西

  副使宸濠驕横有異志世安上疏極言宸濠賄用事者誣以罪謫戍瀋陽居四年宸濠果反起戍中

  累擢四川巡撫嘉靖初召為兵部侍郎遷左都御史持大體上憲綱十餘條以清庶獄肅官方改刑

  部尚書每重獄必别白為帝言之轉兵部陳兵政十事又上備邊三事以疾乞歸世安風格峻整居

  官廉疾惡若仇而薦賢士如不及卒贈太保諡端敏邵鋭字思抑仁和人正德三年㑹試第一

  由編修出為寕國推官厯福建提學副使刻意奮厲以嚴苦自持日食惟菜羮糠飯厯官皆有惠澤