Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  往諭亂遂 定孔有德 反擢右副都御史巡撫 山東與登萊撫 臣謝璉分 守萊州賊攻城七十餘 日從

  治隨方備 禦賊不能下而尚書熊明遇惑於撫議援兵不至 從治三疏爭之不能得閲兵城上中礮

  死贈兵部尚書建祠曰忠烈 本朝乾隆四十一年  賜諡忠愍 徐 必達字德夫秀

  水人萬厯進士知溧水縣築石臼湖隄奏除齊 泰等姻戚子孫軍籍遷光祿丞陳白糧利𡚁十一 事

  從之厯應天府尹天啟初以右僉都御史督操江軍白蓮賊將窺徐州必達募銳卒會山東兵擊破

  之進兵部侍郎王允昌字永叔嘉興 人萬厯舉人 為貴陽同知分理永 寕衛事天啟 初奢崇

  明父子掠 永寕反允昌刺血 草三揭繳即上官 再拜自縊賊 焚其屍一門十三 人皆遇害贈光祿 寺

  魏大中字孔時嘉善人萬厯進士官行人 天啟初擢工科給事中彈劾無所避邪 黨為

  之 側目遷吏科 都給 事中楊漣疏劾魏忠賢二 十四 大罪忠賢疑 稿出 大中而大中又率同官繼 之

  遂削籍尋逮下詔 獄與揚漣左 光斗同 夕斃崇禎初贈太常卿諡忠 節長子學洢 字子敬 為諸生好