Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  入祀賢良祠陳羣素工詩  恩遇耄而逾渥子汝誠字立之乾隆戊辰進士選庶吉士授編修

  入直 南書房厯官至刑部侍𭅺卒次子汝恭乾隆丁卯舉人知杰陽縣課農桑勵學校務求實政

  士民德之終安慶府同知諸錦字襄七秀水人雍正甲辰進士選庶常改教授乾隆元年試博

  學宏詞授編修重入翰苑官贊善著有絳樹閣詩文集程緒祖字纘三嘉善人家貧力學

  屢躓場屋遂絶意仕進訓課諸子孝友任卹敦本睦族布衣蔬食神明不衰夀至一百三𡻕乾隆三

  十六年 旌表子鍾彦雍正癸丑進士由庶常擢諌臺多所建白奏築西直門外至 西苑石道至

  今往來便之終太常寺少卿著有南村草堂集許椿字董園嘉善人乾隆辛酉舉人知内江縣

  先是 王師征緬甸灌縣令沈鵬督解騾馬沈母老而病椿請代行嗣金川蠢動司臺站轉輸不竭

  六月賊突至椿率站夫力戰死之事聞  賜祭葬贈道銜入祀郷賢又黄殿臣秀水人乾隆五

  十二年以温州營千總檄赴臺灣𠞰林爽文擒𫉬甚衆後力戰殁於陣同時戰殁者有澎湖營千總