Page:Sibu Congkan Xubian201-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-103.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   至安吉縣界一百二十里東北至烏程縣界四十里西北至烏程縣界五里漢烏程縣地宋太平興

   國七年始析東南境置歸安縣與烏程俱治州郭下元明不改 本朝因之長興縣

   西少北六十里東西距一百三十五里南北距一百二十里東至烏程縣界三十五里西至安徽廣

   德州界一百里南至安吉縣界六十里北至江蘇常州府宜興縣界六十里東南至烏程縣界三十

   五里西南至安吉縣界一百五里東北至太湖二十五里西北至宜興縣界七十里漢烏程故鄣二

   縣地晉太康三年分烏程縣地置長城縣屬呉興郡宋齊以後因之隋平陳省入烏程仁壽二年

   置屬湖州大業𥘉屬呉郡後沈法興於縣置長州武德四年改為綏州又改為雉州七年州廢仍

   屬湖州五代呉越避梁諱改曰長興宋因之元元貞元年升為長興州屬湖州路明初改長安州洪

   武二年復改長興縣屬湖州府 太朝因之德清縣在府南少東九十里東西距九十三

   里南北距六十里東至嘉興府石門縣界九十里西至武康縣界三里南至杭州府仁和縣界三十