Page:Sibu Congkan Xubian205-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-107.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   元初三年合浦蠻反遣御史任逴督州郡兵討之俊以蒼梧當合浦下蠻或流劫猝難囘顧乃先

   保障蒼梧後往合浦所向摧靡功當封賞上書歸功於逴自謂致冦當誅詔下美之論者稱俊能讓

   賀純字仲真山隂人博學有重名安帝時為侍中江夏太守去官與黃瓊楊厚俱公車徵

   昌字聖真餘姚人曉習文法仕郡為決曺刺史行部奇之辟從事後拜宛令發奸伏稱神明遷蜀

   郡太守斷理莫不得所宿奸大惡皆奔走他境厯官大司農孟嘗字伯周上虞人少修操行

   仕郡為户曺史辨孝婦之寃後舉茂才遷合浦太守去珠復還人稱神明以病歸𨼆處窮澤身自耕

   傭欽其徳者就所止而居焉桓帝時尚書楊喬薦之卒於家戴就字景成上虞人仕郡倉曺

   SKchar揚州刺史歐陽參奏大守成公浮𧷢罪遣部從事薛安按究安收就考掠酷慘備至就慷慨直辭

   神色不變安奇其壯節表釋之浮亦得免太守劉𠖥舉就孝亷官至光禄主事魏朗字少英上

   虞人詣太學受五經李膺之徒爭從之初辟司徒府遷彭城令㑹九真賊起共薦朗為九真都尉厲