Page:Sibu Congkan Xubian206-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-108.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   黄巖縣學在縣治南宋元豐六年建 本朝康熙四十七年重建入學額數二十名

   天台縣學在縣治東南宋慶厯七年建 本朝順治十六年重建入學額數二十名

   居縣學在縣治東宋天聖中建 本朝康𤋮十八年重建八學額數十二名寕海縣

   學在縣治西南宋紹興六年建入學額數十六名太平縣學在縣治東南成化七年

   建入學額數十六名近聖書院在府學西 本朝康熙五十二年知府張聯元建

   陽書院在黄巖縣治朱文公祠後萃華書院在黄巖縣杜家村原名樊川書院

   九溪書院在黄巖縣治文明書院在天台縣 本朝乾隆三十五年

   城書院在寕海縣治東南 按臨海有上蔡書院在東湖上宋建鑑湖書院在縣東北元建

   白雲書院在府治後大固山明建赤城書院在白雲山麓明建黄巖縣有囘浦書院在縣東五十里

   元建文獻書院在委羽山側元建太平縣有方巖書院在方巖山明建仙居縣有桐江書院在縣西