Page:Sibu Congkan Xubian208-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-110.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   去郡城三里而遥 國朝康熙十三年耿逆之變官兵列營於此與賊對河而陣厯三年大兵雲集

   賊始大潰夜燒營壘而遁赤津嶺在龍游縣南七十里嶺崖峻隘為邑中五嶺之一舊置有

   寨守此則括蒼之寇不能北下所謂五嶺者在南為赤津上塘在西南為小蓮豪嶺在北為梅嶺是

   璩公嶺在江山縣東南六十里路通處州府遂昌龍泉二縣仙霞嶺在江山縣

   南一百里又南去福建浦城縣一百二十里或曰即古泉山之嶺也周百里登之者凡三百六十級

   厯二十四曲長二十里唐乾符五年黄巢破饒信歙等州轉掠浙東因刋山開道七百餘里直趨建

   州即此嶺也宋紹興中史浩帥閩過此募人以石甃路自是鐫除鏟削舊時險阨少就寛平南行記

   仙霞之為嶺一而南北有名之嶺凡五一曰窑頭在仙霞北十五里一曰茶嶺在仙霞南三里一曰

   大竿嶺在仙霞南八里一曰小竿嶺在仙霞南三十六里一曰梨嶺在仙霞南五十六里與仙霞為

   六大嶺盤紆峻拔岡麓相接六嶺之旁大山深谷接岫連峯不可勝紀東接處州西亘廣信林巒綿