Page:Sibu Congkan Xubian209-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-111.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   論調官州人章綸爲南京禮部侍郎奏言奎解官之日士民三萬人哭泣攀轅留十八日乃得去請

   還之以慰民望章下所司竟報寢劉遜安福人成化十六年任永嘉知縣廉介不阿剖決積

   獄邑無冤民頒白鹿洞規以訓士邑人肖像祀之秦煌蒲岐所百户嘉靖中防海倭寇大至

   以孤舟力戰援絶被執罵賊而死黃釧安溪人厯官温州同知嘉靖三十四年倭入犯釧擊

   走之知倭必復來日夜爲死守計又三年倭果大至釧出城逆擊分軍爲三釧將中軍其二軍帥皆

   䊵袴子約左右相應援及釧與倭遇力戰良久倭方不支二軍帥望敵而潰倭合兵擊釧釧腹背受

   敵爲倭所得脅之降不屈令以金贖釧且笑且罵曰爾不知黄大夫不受錢耶倭怒裸而寸斬之事

   聞贈叅議官一子有司建祠楊岳清江人嘉靖中爲温州通判倭寇猝至薄郡城岳守東門

   擐甲督戰民千百號城下悉縋入給以薪米凡相持七畫夜隨機應變倭始退走何鈁

   人萬厯中知平陽縣以官田均四則增改折以補府庫民便之築鳳浦埭蓄三十六源水灌田四十