Page:Sibu Congkan Xubian210-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-112.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里東西距一百二十里南北距一百里東至台州府仙居縣界八十五里西至麗水縣界三十五里

  南至青田縣界六十里北至金華府永康縣界四十里東南至温州府永嘉縣界一百五十里西南

  至麗水縣治九十二里東北至金華府東陽縣治一百六十里西北至金華府武義縣界四十五里

  漢囘浦縣地後漢章安縣地三國呉松陽縣地隋為括蒼縣地唐為麗水永康二縣地萬歲登封元

  年析置縉雲縣屬括州大厯中屬處州五代及宋因之元屬處州路明屬處州府 本朝因之

  陽縣在府西一百二十里東西距一百六里南北距一百五里東至麗水縣界六十六里西至

  遂昌縣界四十里南至雲和縣界七十五里北至宣平縣界三十里東南至雲和縣治一百十五里

  西南至龍泉縣界一百十七里東北至宣平縣治九十里西北至遂昌縣治七十五里漢囘浦縣地

  後漢章安縣地建安四年析置松陽縣屬會稽郡三國呉太平二年改屬臨海郡晉太寕初分屬永

  嘉郡宋齊至隋因之唐武德四年於縣置松州八年州廢屬括州貞元中徙治屬處州五代梁開平