Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   湖廣道通與左右司郎中布延布哈等分門各守賊圍城兩月民無離志道通召死士數千人面塗

   以青額抹黄布衣黄衣為前鋒又選精鋭數千為中軍募助陣者殿後半夜開門伏栅下黎明奮擊

   大破之嵗大旱道通移咨江浙行省借米數十萬石鹽數十萬引約三日人糴官米一斗入昏鈔二

   貫又三日買官鹽十斤入昏鈔二貫民皆便之十八年陳友諒攻江西道通退保撫州歎曰吾為大

   臣城陷不守復何面目見人乎遂死之 道通舊作道童布延布哈舊作普顔不花今俱改正

   琳沁巴勒西夏人至正十二年移江西行省左丞時妖寇由蘄黄陷饒州饒之安仁與隆

   興接境民皆相延為亂額琳沁巴勒道出安仁駐兵招之來者厚加賞賚不從者攻之餘干久為盜

   區亦聞風順服威聲大振所在羣盜咸謀歸款以疾卒於官所部為之喪氣 額琳沁巴勒舊作亦

   憐真班今改正都哩布哈𫎇古人陳友諒陷江南詔拜江西行省平章政事與阿爾和碩

   等分道進討遂泛海南下趨廣東駐師揭陽降土寇金元祐由海嶺圖江西㑹元祐叛變起倉卒都