Page:Sibu Congkan Xubian211-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-113.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   昌肆虐尤甚龍疏請班師如解倒懸列從逆之罪表劉源清馬津之功劾鎮守中官崔和之黷貨昭

   雪脇從請行蠲賑先後凡九十餘疏盛應期呉江人嘉靖二年以右副都御史巡撫江西宸

   濠亂後瘡痍未復奏免雜調緡錢數十萬請留轉輸南京米四十七萬銀二十萬以業饑民令諸府

   積穀備荒至百餘萬民𫎇其利陳洪謨武陵人嘉靖初以右副都御史巡撫江西時兵燹未

   久府庫虚匱洪謨節財用廣積儲數年積穀至百五十餘萬石更請發官帑雜銀穀賑貸而留餘積

   備不虞民大安之周廣崑山人嘉靖初為江西提學副使舉治行卓異後以右僉都御史巡

   撫江西余珊桐城人嘉靖初擢江西僉事討平梅花峒賊律已清嚴居官有威惠潘希

   曾金華人嘉靖四年以右僉都御史巡撫南贛惠州盜賴貴聚衆為亂發兵討平之既而浰頭餘

   賊曾蛇仔等七巢並興為廣東患希曾發諸路兵進𠞰大破之斬蛇仔俘馘千餘人餘黨悉平

   太初始興人嘉靖中為江西副使振風紀抑豪强清軍多所釋御史孫慎以失額為疑太𥘉曰