Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   力弓劍絶倫遜每出使與甘戰執劍從侍寕康初乗雲而去又甘戰豐城人有孝行從遜遊異其材

   器凡奥文秘訣委命掌之及遜上昇歸豐城布德施惠鄉人感化陳大建初乗彩麟車上昇又盱烈

   豫章人事母至孝慕遜道結草宅旁得聞道要遜飛㫒日母子相隨去又鍾離嘉南昌人母為遜妹

   遜教以神方隨遜冲舉又時荷四明山道士遜昇天持龍節前驅又周廣從遜執僮僕之禮又陳勛

   慕遜道為旌陽縣吏因得師遜為入室弟子又曽亨豐城人從遜同昇︹唐︺呉彩鸞

   也唐太和末書生文簫寓紫極宫一日遊西山與彩鸞遇因約與歸簫貧不自給彩鸞寫孫愐唐韻

   日得一部鬻之得錢五緡如是十載稍為人知乃往越王山各跨一虎陟峯巒而去張氲

   人號洪崖子隱姑射洞明皇召見問曰先生善嘯可得聞乎應聲而發響若鸞鳳拜官不受還山服

   氣洪州大疫有狂道士賣藥得者必愈明皇曰必氲也三召不赴天寶末忽大霧尸解張說有洪崖

   子傳一卷道一漢州什邡人姓馬氏故稱馬祖得法於南嶽懷讓自建陽遷臨川次至南康大