Page:Sibu Congkan Xubian212-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-114.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  西接楚東姑𦹋北鵲岸東北鳩兹西南艾西北𤅬

  延袤千里山川序列道路四達水匯西南山環

  東北鄱陽

 ︹風俗︺語有呉楚之音唐歐陽詢帖忠孝繼出呉芮遺風

  德連鄱陽記其人喜儒故其俗不鄙宋彭汝礪夏侯處士誌物產

  豐饒方輿勝覽工巧足用懋遷以給

 ︹城池︺饒州府城周九里三十步門六負芝山瞰鄱江左右環東湖蠙洲三面阻水濠深廣

  大餘明初因舊址改築 本朝康𤋮十七年修二十二年乾隆四十三年嘉慶十九年重修 鄱陽

  縣附餘干縣城周六里二百四十步門九水門三正面及西北瀕水餘多枕山明嘉

  靖四十一年創築萬厯中重築 本朝順治十六年増建東西北三樓康熙二年修二十年重修